Реални истории на хора с ADHD

Всеки човек преживява по различен начин ADHD. За да разберете някои от тези преживявания, свързани с ADHD, прочетете личните истории на хората, описани по-долу. (От съображения за конфиденциалност имената са пропуснати)