Що е ADHD?

ADHD е съкращение добило популярност в интернет мрежата за Разстройството с дефицит на вниманието и хиперактивност (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Това е едно от най-честите хронични заболявания в детската възраст. За пръв път състоянието е описано от немски лекар през 1854г като историята на едно момче, наречено “ Шавливия Филип”. През последните 150 години ADHD се среща под различни имена.

Някои от имената, използвани за описание, които родителите може да са чували са: “разстройство с дефицит във вниманието, със или без хиперактивност”, “хиперкинетичен синдром” или “минимални мозъчни дисфункции”. През 1994г името е официално прието да бъде “Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност”. В този текст ще използваме съкращението ADHD като изключително популярно съкращение добило вече гражданственост.

За Родители За Тинейджъри
За Учители За Специалисти