Тест за самооценка

Моля оценете Вашето дете за следните прояви през последните 6 месеца:

 

  Липсва Леко изразено Средно изразено Силно изразено
Детето не стои мирно на мястото си
Детето издава странни звуци като бръмчене и др.
Наблюдава се лесна възбудимост и импулсивност
Детето не внимава и лесно се разсейва
Детето не успява да завърши дейностите, които е започнало
Детето лесно влиза в спорове и кавги
Детето играе на обидено, страдалец
Детето лесно избухва - има експлозивно и непредсказуемо поведение
Детето не се подчинява
Детето не съдейства на родителя/възпитателя