Контакт

Можете да оставите съобщение, като използвате формата за контакти по-долу.

Моля помнете, че този сайт не може да Ви предостави медицинска помощ. Ако Вие или Ваш близък има проблеми с ADHD, то моля свържете се с вашия лекар или някои от специализираните кабинети описани тук.